Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครจำหน่ายร้านอาหาร พื้นที่ในเมือง (ประเภทร้านค้าจำหน่าย ไอศกรีม น้ำแข็งใส ขนมหวาน จำนวน 1 ร้านค้า)


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
24 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23