Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal"


ไฟล์แนบ

     4.jpg  
     5.jpg  
     10.jpg  
     12.jpg  
     8.jpg  
     21.jpg  
     38.jpg  
     43.jpg  
     25.jpg  
     56.jpg  
เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal" พร้อมให้บริการทุกท่านแล้วค่ะ...

ประกาศเมื่อ
24 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย
นายกษิดิศ ประมวลกมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23