Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2563


ไฟล์แนบ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ไฟลน์แนบ สมัครได้ที่ www.nsru.ac.th/pr - รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา - ไม่ต้องเป็นครูก็สมัครได้

ประกาศเมื่อ
5 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23