Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

**ตารางการเข้าทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่งานอาคารฯ อนามัย งานสวน และสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **

ประกาศเมื่อ
20 มีนาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23