Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


ไฟล์แนบ

     16-03-63.jpg  

ประกาศเมื่อ
16 มีนาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23