Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1รายการ(เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟเมสสเปกโตรมิเตอร์(GCMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ไฟล์แนบ

     tor 2.pdf  
     spec 2.pdf  

ประกาศเมื่อ
16 มกราคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23