Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

หลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก

อบรมวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
ณ อาคาร 6 อาคารแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสรรค์
รับสมัครจำนวน 15 คน
ค่าสมัครท่านละ 500 บาท *ชำระค่าสมัคร ณ วันที่จัดอบรม*
** พิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา สมัครเรียน 3 คน จ่ายค่าสมัครแค่ 2 คน **
" ผู้สนใจสมัครเรียน คลิ๊ก " หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด โทร 094-6191441

ประกาศเมื่อ
6 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23