Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล


ไฟล์แนบ

วันทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 หรือ Computer Lab4 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ☎️056 219100 ต่อ 1502,1527

ประกาศเมื่อ
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23