Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการทดสอบใน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

ประกาศเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23