Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
26 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายวิชชากร คูหาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23