Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "กาสะลองคำเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2562 กำหนดการรับสมัครและแข่งขัน รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10-17 กันยายน พ.ศ.2562 แข่งขันคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย วันที่ 22-33 กันยายน พ.ศ.2562 ตัวแทยมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ facebook : CIT NSRU * [ลิงค์ใบสมัคร ROV](https://forms.gle/fSuyfBTwpHmWpuC27) * [ลิงค์ใบสมัคร PUBG PC](https://forms.gle/eX5PRd1w2j8vCUqq7)

ประกาศเมื่อ
9 กันยายน 2562
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23