Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”


ไฟล์แนบ

**สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”** ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวด ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทการแต่งเพลง ประเภทการแต่งฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และประเภทคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น) การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าและผ้าขาวม้ารักษาโรค ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้า” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักออกแบบอิสระได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ประเภทการประกวด ๑. การออกแบบผลิตภัณฑ์ * ผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าขาวม้า * ออกแบบการใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งสถานที่หรือที่อยู่อาศัย * ชุดแฟชั่น การแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า * ออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับ ๒. การแต่งเพลง “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” * เพลงรำวงผ้าขาวม้า * เพลงฉ่อย/เพลงรำโทน/เพลงอีแซว * การแต่งบทขับเสภา“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” ๓. ฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” * แต่งโคลงสี่สุภาพ“ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” * แต่งกลอนแปด * เรียงความ “ผ้าขาวม้า” ๔. คลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น) * การประกวดการออกกำลังกาย ด้วยผ้าขาวม้า (คลิปวีดีโอ) * การประกวด ผ้าขาวม้ารักษาโรค (คลิปวีดีโอ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดจัดงานมอบรางวัล และแสดงผลงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ * ใบสมัคร - http://bit.ly/30nd7zq * หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาไทย - http://bit.ly/2NwQtRg * ประกาศผ้าสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - http://bit.ly/2HyVWn8 * เกณฑ์การประกวด - http://bit.ly/2Z5oLSS ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ และ facebook * สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (โทร. ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕) * สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ * วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ (โทร. ๐๕๖ ๓๑๐๒๘๕ ต่อ ๖)

ประกาศเมื่อ
29 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23