Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพศศึกษาในสถานศึกษา "วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ"


ไฟล์แนบ

กำหนดการกิจกรรม "วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ" *23 สิงหาคม 2562* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 1(เทียบโอน) ทุกสาขาวิชา ม.ในเมือง ร่วมิจกรรม เวลา 13.00 น หอประชุม ม.ในเมือง *4 กันยายน 2562* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 1(เทียบโอน) ทุกสาขาวิชา ม.ส่วนย่านมัทรี ร่วมิจกรรม เวลา 13.00 น อาคาร 8 ชั้น 2 ม.ส่วนย่านมัทรี

ประกาศเมื่อ
16 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23