Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับของรางวัล Iphone XS และรางวัลอื่น ๆ มากมาย


ไฟล์แนบ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์ *** พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ Iphone XS ,Ipad Air ,หูฟังไรสาย Padmate Pamu Scroll,แบตตเตอรี่สำรอง และรางวัลอื่น ๆ มากมาย*** ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://www.etda.or.th/iub/ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserbehavior@etda.or.th

ประกาศเมื่อ
6 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวกุลดา สวนสลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23