Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ (SET) ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ (SET) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
6 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23