Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแต่งกาย : คณะผู้บริหาร และผู้แทนถวายเครื่องสักการะ ชุดปกติขาว คณาจารย์ และบุคลากร : เสื้อเหลืองรัชกาลที่ ๑๐ นักศึกษา : ชุดนักศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ : http://bit.ly/2XZTW0p

ประกาศเมื่อ
14 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23