Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0”


ไฟล์แนบ

** ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0” โดยวิทยากร นายเสริม เค้าสงวนศิลป์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายภาษีอากร ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 1052 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **สนใจเข้าร่วมงาน ส่งชื่อ-สกุล สาขาที่เรียน ปีการศึกษาที่จบ และเบอร์ติดต่อ ได้ทาง Inbox Facebook ** ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 056-219100 ต่อ 2400 รีบด่วน‼️ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับ

ประกาศเมื่อ
19 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23