Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา อะไร ๆ ก็ "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" (Why People Keep Saying "Digital Marketing")


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 37 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา อะไร ๆ ก็ "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" (Why People Keep Saying "Digital Marketing") วิทยากร คุณทิชญภัทร ฐิติรัตน์สกุล นักวางแผนกลยุทธ์ Spa-Hakuhodo ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 5 (อาคารผีเสื้อ) ห้อง 511 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ???? สนใจเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อ คุณกิตติ ☎️ 080-0588647

ประกาศเมื่อ
18 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23