Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครทุนมูลนิธิ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ไฟล์แนบ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนต่อเนื่อง ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท รายละเอียดที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
15 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23