Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ไฟล์แนบ

ประกาศจากงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ SET ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน รายละเอียดที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
15 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23