Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิด รับนักศึกษา หลักสูตร คบ. 4 ปี (ดนตรีศึกษา) เพิ่มเติม อีกจำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2562 นี้


ไฟล์แนบ

     42390.jpg  
     42391.jpg  
     42389.jpg  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิด รับนักศึกษา หลักสูตร คบ. 4 ปี (ดนตรีศึกษา) เพิ่มเติม อีกจำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2562 นี้ โดย สมัครเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1-10 มิ.ย. 62 และ สอบ วัดแววความเป็นครู วันที่ 12 มิ.ย. 2562 นี้

ประกาศเมื่อ
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23