Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาศิลปกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


ไฟล์แนบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 ในการนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพลศักดิ์ ศรีผง นายวิรัตน์ ชื่นเรือง และนางสาวไพลิน มัชบันฑิตย์ โดยมี ดร.ดิสพล จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จันศิริ เรียลเอสเตท จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” เป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 42 แห่งทั่วประเทศ รวม 159 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศเมื่อ
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23