Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น


ไฟล์แนบ

     poster-training.jpg  
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ * วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การสร้างเอกสารวิชาการแบบมืออาชีพ จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 9 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การใช้งาน Prezi เพื่อการนำเสนอแบบ Animation จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 23 มิถุนายน 2562 หลักสูตร บทเรียน Online ด้วย Google Classroom จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 29 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Plicker จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การตรวจข้อสอบด้วย Zipgrade จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมด้วย IoT (Internet of Things) จำนวนที่รับ 20 คน ติดตามรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ [ittraining.nsru.ac.th](http://)

ประกาศเมื่อ
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23