Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร"กรอบดอกไม้ใยผ้าบัว" และ "หลักสูตรปั้นจิ๋วดินไทย"


ไฟล์แนบ

//หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยมีให้เลือก 2 หลักสูตร //รับสมัครที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (UBI) อาคารโรงแรมต้นน้ำ ชั้น 1 โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินมัดจำการลงทะเบียน จำนวน 500 บาท (***ได้รับคืนเต็มจำนวนในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเมื่อเข้าอบรมครบ 3 วัน) //ขอสงวนสิทธิ์การอบรมครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรมกับ UBI และสามารถเข้ารับการอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน

ประกาศเมื่อ
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23