Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ชนะเลิศประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก


ไฟล์แนบ

     620502-slogan-tja2.jpg  
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.tja.or.th/ ได้ประกาศผลการประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยนายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ส่งสโลแกนเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 สโลแกน ภายใต้หลักคิด "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" เพื่อนำสโลแกนดังกล่าวไปใช้รณรงค์ต่อไปในระยะยาว ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้เสรีภาพอย่างมีคุณภาพ และได้ปิดรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ปรากฏว่ามีสื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งสโลแกนเข้าประกวดรวม 44 สโลแกน และผ่านเข้ารอบตามเกณฑ์จำนวน 32 สโลแกน **จากการตัดสินของคณะกรรมการมีมติเลือกสโลแกน “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง” ของ นายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสโลแกนชนะเลิศ** จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากสมาคมนักข่าวฯ **นายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า **สำหรับสโลแกน ในหัวข้อ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ได้คิดคำสโลแกนว่า “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง” เพราะในปัจจุบันนี้ ใครก็ได้สามารถเป็นสื่อมวลชนได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหน เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นที่ไหน ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนได้หมด แต่ทางกลับกัน ทุก ๆ คนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ก็จริง แต่พื้นฐานของสื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ต้องเป็นข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และทันเหตุการณ์ **“ทั้งนี้ผมมองว่า ถ้าใครก็ได้ที่สามารถเป็นสื่อมวลชน จะต้องเน้นย้ำกับข้อมูลที่เป็นความจริง” นายหรรษมนัส ระบุ ** สำหรับการประกวดสโลแกนดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดสโลแกนเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค. ภายใต้หลักคิด "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" เพื่อนำสโลแกนดังกล่าวไปใช้รณรงค์ต่อไป ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้เสรีภาพอย่างมีคุณภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคที่เทคโนโลยีเอื้อให้ทุกคนใช้ช่องทางการสื่อสารได้ง่ายดาย ทั้งการแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ส่งต่อ แชร์ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าทุกคนจะมีเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่เมื่อใช้เสรีภาพที่มีแล้วต้องพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบตามมาจากการใช้เสรีภาพนั้นทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการส่งต่อข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ข้อความที่สร้างความเกลียดชังและสร้างความขัดแย้งให้สังคม ที่มา : http://www.tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5051-2019-05-02-07-14-29?fbclid=IwAR0hGOimuj4z5PwB0d983RQA-gPnRFkQKodziz6YlH1SrJ_Kp7ogjKk4hjQ และ https://www.facebook.com/activityoftja/photos/a.1736608109954984/2390389544576834/?type=3&theater

ประกาศเมื่อ
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23