Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา และ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔ ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ------------------------------------------------------------ กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ดนตรีไทยบรรเลง โดย โรงเรียนประชานุเคราะห์ - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีกรเชิญประธานขึ้นสู่เวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ - ประธานถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และเปิดกรวยดอกไม้ - พิธีกรเชิญประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (เมื่อประธานกล่าวจบทุกคนถวายความเคารพ) - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย - ขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นักศึกษา - การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ “รำถวายพระพร” - เสร็จพิธี - ชมนิทรรศการ “ศิลป์แห่งสยาม” โดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแต่งกาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชุดสูท/ชุดผ้าไทย - นักศึกษา ชุดนักศึกษา ------------------------------------------------------------ หมายเหตุ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ - http://bit.ly/2FD1QBX ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ได้ที่ - http://bit.ly/2FFAqMO

ประกาศเมื่อ
28 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23