Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานตลาดวัฒนธรรม


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานตลาดวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชิม ช้อป ชิล ในบรรยากาศของวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ชิมขนมไทย และชมการสาธิตวิธีทำขนมไทย เลือกซื้อสินค้าวัฒนธรรมและสินค้า OTOP เพลิดเพลินกับกิจกรรมถนนวาดชอล์ก ฟังดนตรีอคูสติก และรับชมลิเกจากคณะยอดอร่อย จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ------------------------------ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ - http://bit.ly/2WfJLjL กำหนดการ - http://bit.ly/2HMS2bd

ประกาศเมื่อ
22 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23