Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2561) Google มีการปรับปรุงบริการของ Gmail และ Google Drive ส่งผลให้บางบริการไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว


ไฟล์แนบ

เนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2561) Google มีการปรับปรุงบริการของ Gmail และ Google Drive ส่งผลให้บางบริการไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานะของ Google Service ได้ที่ https://www.google.co.uk/appsstatus

ประกาศเมื่อ
13 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23