Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

**กำหนดการ**
  • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะ)
  • ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2562
  • ลงคะแนนเลือกตั้ง วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00–15.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 1

  • ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 22 มีนาคม 2562
ผู้ที่ไม่มาลงคะแนน จะไม่ผ่านกิจกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่ฝึกงาน
(ผู้ที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง สามารถใช้ในการแก้กิจกรรมได้ 4 ชั่วโมง)

ประกาศเมื่อ
7 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23