Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการทดสอบทักษะทางด้านประสาทสัมผัส


ไฟล์แนบ

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.สิริกานต์ ธรรมชัย, นายศิวกร ขวัญเผือก
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
**ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** ในการแข่งขันการทดสอบทักษะทางด้านประสาทสัมผัส
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร “เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มา : https://www.facebook.com/คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-827340540692862/

ประกาศเมื่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23