Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจำปี 2561


ไฟล์แนบ

นักศึกษา ทีมหุ่นยนต์ Ind.Dragon Robot สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1**
จากการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม และอาจารย์อาคิรา สนธิธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ทีมหุ่นยนต์ Ind.Dragon Robot ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน INST (International Nuclear Science and Technology Conference) ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว #ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทีม บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทพธัญญะ จำกัด จ.นครสวรรค์
ร้าน มังกรทองแมคคานิค จ.นครสวรรค์
ร้าน เอิร์ธ อิเล็กทรอนิกส์ บ้านหม้อพลาซ่า ชั้น 1
ร้าน เจริญแอร์ จ.นครสวรรค์
ที่มา : https://www.facebook.com/INDDragon-NSRU-ROBOT-1823719274534114

ประกาศเมื่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23