Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2


ไฟล์แนบ

     102229.jpg  
ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมการประชุมสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23