Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ไฟล์แนบ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดให้มีงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน โดยเชิญวิทยากร คุณศิวดล จันทนเสวี (คุณท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบ) และคุณณิชารีย์ อ้วนสะอาด (คุณกี้) มิสแกรนด์ตาก 2018 มาบรรยายให้ความรู้และแนะแนวทางสู่การศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภายในงานมีฐานกิจกรรม บูธวิชาการ และการประกวดการแสดง (เต้นคัฟเวอร์) โดยมีเงินรางวัลทั้งหมดมูลค่า 5,000 บาท ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถติดต่อได้ที่ 063 – 132 – 0895 สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว *************************************

ประกาศเมื่อ
30 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23