Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562 http://regis.nsru.ac.th/pr/

ประกาศเมื่อ
28 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23