Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?"


ไฟล์แนบ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ **"ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?"** ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [>>ไฟล์แนบ<<](http://cdis.nsru.ac.th/storage/0066289126/news_attachments/1547197710_3BTl.pdf)

ประกาศเมื่อ
11 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23