Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รถรับส่งนักศึกษาที่เข้าสอบ pretest จากย่านมัทรี


ไฟล์แนบ

สำหรับนักศึกษาหอพักย่านมัทรีทางมหาวิทยาลัยมีรถรับ - ส่ง จากหอพัก (ย่านมัทรี) ดังนี้ รอบเช้า เวลา 07:00 น. - 07:45 น. รอบบ่าย เวลา 11:00 น. - 11:45 น. **โดยรถจะจอดรับบริเวณหอพักนักศึกษาหญิง (ย่านมัทรี)

ประกาศเมื่อ
4 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นายธีรภัทร ปานพุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23