Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์"


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์" ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดภาพถ่าย ถ่ายภาพนิ่ง ในหัวเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” ๑) ประเภทภาพถ่าย แลนส์สเคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทัศน์ + เป็นภาพที่เกี่ยวกับหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายก็ได้ + เป็นภาพสี ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องมือถือ ห้ามตัดต่อภาพถ่าย แต่สามารถปรับแต่งแสงสีในด้านเทคนิคเพื่อให้คุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ และมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล + ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย บันทึกไฟล์รูปภาพ JPEG ลงบนแผ่น CD ระบุชื่อ-นามสกุลบนแผ่นซีดี และจะต้องพิมพ์หรือขยายภาพ ขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว พร้อมติดชื่อผลงานด้านหลังภาพ (๑ ใบสมัคร, ๑ แผ่นซีดี ต่อ ๑ ชิ้นงาน) - ส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์ CD และผลงานภาพถ่าย ได้ที่ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (สามารถอ่านรายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ หรือ Facebook ของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์) + ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย สามารถส่งได้มากกว่า ๑ ชิ้นงาน แต่ไม่เกิน ๕ ชิ้นงาน ๒) ประเภทภาพถ่ายบุคคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie) + เป็นภาพบุคคลคู่กับอาคารหรือสิ่งของ ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายก็ได้ + เป็นภาพสี ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องมือถือ สามารถปรับแต่งแสงสี ในด้านเทคนิคเพื่อให้คุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ มีความละเอียดของภาพพอสมควร + ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย โพรสรูปภาพและชื่อผลงาน Caption ส่งผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของตนเอง ตั้งค่าสาธารณะ พร้อมเช็คอิน (Check in) หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และติดแฮชแท็ก (Hashtag) #หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลในการประกวด + รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จำนวน ๑ รางวัล รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ + รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จำนวน ๑ รางวัล รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ + รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จำนวน ๑ รางวัล รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ + รางวัลชมเชย ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จำนวน ๓ รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ + รางวัลภาพถ่าย ประเภทภาพบุคคล หรือภาพเซลฟี Selfie ดังนี้ - รางวัล Popular Vote จำนวน ๒ รางวัล รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท - รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงค์ด้านล่างนี้ + รายละเอียดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและใบสมัคร (Microsoft Word) - http://bit.ly/2F7JkTm + รายละเอียดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและใบสมัคร (PDF) -http://bit.ly/2VqxlWM + โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ - http://bit.ly/2Ql5VxN

ประกาศเมื่อ
4 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23