Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://bit.ly/2L0Mo4O

ประกาศเมื่อ
7 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23