Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

[ขอเชิญ] ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

**ขอเชิญ ศิษย์เก่า และศิษปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์** ร่วมเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561 -- วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอมราวดี ชั้นที่ 3 ตึก 14 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อ
18 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23