Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

และเชิญชมการประกวดนางนพมาศ, รำวงย้อนยุค, บุธกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ อาคาร 1, อาคาร 10, และอาคาร 11

ประกาศเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23