Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง


ไฟล์แนบ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยจะมีงาน Open House ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ รายละเอียด www.opdc.go.th, www.igpthai.org โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8928 8825 8842, 0 2141 9015 - 8 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com

ประกาศเมื่อ
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23