Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!!


ไฟล์แนบ

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!! ที่ https://line.me/R/ti/p/%40isf2733x หรือ สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนผ่านทาง Line Application เพื่อสอบถามข้อมูล และรับข่าวสารงานบริการของสำนักวิทยบริการฯ เช่น - งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ - งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ - งานเช่าห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม - งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - งานยืม - คืน หนังสือ - ตรวจสอบค่าปรับหนังสือ และอื่นๆ ----------------------------------------------------- สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1525

ประกาศเมื่อ
12 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23