Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)


ไฟล์แนบ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/nsru.ac.th/digital-literacy ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 056 219 100 ต่อ 1502

ประกาศเมื่อ
11 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23