Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง”


ไฟล์แนบ

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการรพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น และสนุกสนานกับลีลาศ รำวงกับวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ โดยจำหน่ายบัตรโต๊ะละ 8 ที่ ราคา 2,400 บาท ทั้งนี้ยังได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดงานป้ายละ 2,000 บาท ท่านที่ประสงค์จะสั่งจองโต๊ะ และร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมทุกท่าน โทร .089-960-1518,089-640-8211 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
28 กันยายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23