Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561


ไฟล์แนบ

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยากรโดย อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี โทร. 089-9571441 ดาวน์โหลดกำหนดการและหนังสือเชิญได้ที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
8 กันยายน 2561
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23