Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

     a3 96ปี.jpg  
**ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2561 ชมมหรสพแห่งความสำราญ เบิกบานไปกับ “จำอวดหน้าม่าน” แบบครบทีม น้าโย่ง น้าพวง น้านง จากรายการคุณพระช่วย การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการประกวดการแสดงวัฒนธรรม นักเรียน-นักศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 190,000 บาท** ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561** **กิจกรรมภายในงาน** * **พิธีทำบุญตักบาตร** อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๙ รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ (อ.เมืองนครสวรรค์) * **พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป** ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ (อาคาร ๑๕) * **พิธีไหว้ครู และคารวะบูรพาจารย์** จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมืองนครสวรรค์) * **ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ** ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) อ.เมืองนครสวรรค์ * **เลือกซื้อสินค้า** **OTOP** มากมาย ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี) * **การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ** ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี) อาทิ 1. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee contest (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 2. การแข่งขันตอบปัญหา การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 3. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 4. การแข่งขันตอบปัญหาสำนวนไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 5. การประกวดกลอนสุภาพ หัวข้อ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 6. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) * **การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง** (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี **หมายเหตุ **ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันแต่ละรายการ จะได้รับเกียรติบัตร ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวงดนตรีลูกทุ่งได้ที่ http://hs.nsru.ac.th/?p=4684 * **การประกวดการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาค** จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันได้ที่ http://ms.nsru.ac.th/?option=Detail&id=329& **การประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 190,000 บาท** **ร่วมงาน ฟรี! ตลอดงาน** **ชมฟรี **“จำอวดหน้าม่าน” แบบครบทีม** น้าโย่ง น้าพวง น้านง** และสนุกกับคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band จากสาขาวิชาดนตรี Music NSRU เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 14 : โทรศัพท์ 056-219100-29 www.facebook.com/nsrunews

ประกาศเมื่อ
3 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23