Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแต่งกาย ข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร : ชุดไทยสีฟ้า/ ชุดสุภาพหรือผ้าไทย นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/open…

ประกาศเมื่อ
3 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23