Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รอบแรก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

**ประกาศ ** กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รอบแรก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกเป็น 2 ส่วน คือ * **นักศึกษาประจำห้องเรียนย่านมัทรี** * * สถานที่สอบ ณ ตึก 11 ชั้น 2 ห้อง 11204 * * วันที่สอบ 31 กค. 61 ถึง 10 สค. 61 * **นักศึกษาเรียนประจำห้องเรียนในเมืองนครสวรรค์** * * สถานที่สอบ ณ ึก 15 ชั้น 3 ห้องศูนย์สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ * * วันที่สอบ 6 สค. 61 - 20 สค. 61 **หากไม่สามารถมาสอบได้ในวันที่กำหนด สามารถติดต่อ ศูนย์ภาษาตึก 15 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ**

ประกาศเมื่อ
22 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นายธีรภัทร ปานพุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23