Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรับสมัครสอบ Toeic ให้กับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก


ไฟล์แนบ

ศูนย์ภาษารับสมัครสอบ **Toeic** สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใน สามารถสมัครสอบได้ที่ **ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา** ตึก 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **อัตราค่าสมัครสอบ** * นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสสวรรค์ **700** บาท * เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **1,000** บาท * บุคคลทั่วไป **1,500** บาท ***ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561***

ประกาศเมื่อ
12 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นายธีรภัทร ปานพุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23