Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ


ไฟล์แนบ

     s_8023901678075.jpg  
     s_8023901751744.jpg  
     s_8023901640818.jpg  
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสร้างทีมพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจากนักศึกษา โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการจากนักศึกษา

ประกาศเมื่อ
30 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23